Dit is het privacy statement van Stichting Carnaval de Piereslikkers, gevestigd te Vorstenbosch.

Toepasselijkheid:

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van alle personen. In het bijzonder van degene waar wij het meest mee te maken hebben, dit zijn onze leden, sponsoren en alle inwoners van het Pieregat. Daarom zorgen wij voor de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alleen Stichting Carnaval de Piereslikkers bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt aan derden, met welk doel en op welke manier. Wij stellen u bij het ontvangen van gegevens op de hoogte hoe de gegevens bewaard worden, met welk doeleinde en aan wie de gegevens verstrekt worden.

Inzage en wijziging:

U kunt ten alle tijden uw informatie inzien. Daarnaast is het mogelijk om de informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de leden van Stichting Carnaval de Piereslikkers.

U wilt meer informatie:

Het is mogelijk dat u meer informatie wilt verschaffen over de verwerking van uw gegevens. Heeft u een vraag of een klacht dan horen wij dat graag en gaan wij verbetering brengen in het op een juiste manier handelen. U kunt hiervoor mailen naar secretariaat@piereslikkers.nl